Ventilaţie cu recuperare de căldură

Meltem

Sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură

M-WRG – Sistemul de ventilaţie decentralizată cu recuperare de căldură

Aerul curat este important pentru ca oamenii să beneficieze de confort în încăperi închise. Acesta este o premisă esenţială pentru sănătate şi confort şi totodată pentru păstrarea substanţei clădirilor. În decursul anilor, construcţiile au fost tot mai bine izolate pentru a evita pierderile de căldură. Noile norme de eficienţă energetică impun tehnici de construcţie care izolează tot mai bine clădirile. În prim plan stă consumul de energie primară pentru încălzirea, respectiv prepararea apei calde menajere la casele de locuit. Casele eficiente au o izolaţie termică foarte bună iar casele pasive reduc la minim consumurile de energie primară pentru nevoile de încălzire.

Paralel cu această evoluţie a tehnicii construcţiilor şi determinată de aceasta, apare nevoia unei aerisiri controlate, a clădirilor. Aerisirea prin deschiderea geamurilor, ca cea mai simplă forma de alimentare cu aer curat, nu mai corespunde cu noua tehnica de construire, respectiv cu izolaţia termică deosebit de bună. Locuitorii acestor construcţii nu sunt de cele mai multe ori conştienţi de necesitatea ventilării controlate a încăperilor. În cazul în care se aeriseşte prea puţin se poate forma condens, mucegai pe pereţi, construcţia deteriorându-se, iar sănătatea locuitorilor având de suferit. În alte cazuri, în care se aeriseşte prea mult, se pierde energie termică. Aceste pierderi de căldură se pot ridica la cca. 50% din întregul pierderilor de căldură dintr-o clădire.

Condiţii de locuit igienice şi confortabile, cât şi economia de energie sunt obiectul interesului tuturor, protejând sănătatea, bugetul pentru întreținerea casei, cât şi mediul înconjurator. În consecinţă, ventilaţia controlată a încăperilor este nu numai motivată, ci şi ţelul standardului de construire a zilelor noastre.

Cu instalaţia M-WRG, de ventilaţie controlată a încăperilor cu recuperare de căldură, îndeplinim toate aceste condiţii şi cerinţe. Căldura din aerul viciat filtrat va fi recâştigată printrun schimbator de căldură şi transmisă aerului rece. Acest proces duce la reducerea cheltuielilor cu încălzirea şi asigură permanent un schimb de aer, un confort sporit.